GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ambassadörer för säkerheten

Kommande ambassadörer från norska och svenska kranar och Prefab var på plats denna dag i idylliska Strömstad. Kurshållare Teddy Broadhurst och Thorleif Lundquist fokuserade på vad och vilket beteende som krävs av oss för att vara bra ambassadörer för säkerheten.

Säkerhetssamtalet är en vänlig konversation med öppna frågor (vad, hur, varför). Det bör helst vara mellan två personer och baserat på det specifika arbetet som ska utföras. Central är bedömningen av riskfaktorerna och vad som kan gå fel om något oväntat händer. När samtalet äger rum mellan två personer blir ansvaret för åtgärder personligt – det är «jag» som är ansvarig.

– De anställda måste utbildas för att ha ett personligt ansvar för säkerheten. Man kan inte vänta på att «vi» tar ansvar, för då händer ingenting. «Vad eller vem jag väljer att sätta i potten» när jag inte tar ansvar för säkerheten kan vara en bra idé att ta med, påpekar etiolog Thorleif Lundquist.

«I potten» är ett uttryck för vad du (medvetet) är villig att offra för att ta genvägar. Konsekvenserna av att försöka spara några sekunder för att ta en genväg kan vara dödliga och vara i en orimlig proportion till vad du faktiskt spelar på genom att inte göra saker rätt.

Ambassadörerna börjar jobbet nu

Ambassadörernas första säkerhetsintervju kommer att genomföras under den första veckan. Det bör dokumenteras att konversationerna har genomförts, men ingen omfattande reproduktion av vad som spelades in och diskuterats i konversationen planeras. Detta bör inte vara byråkratiskt och tungt. Simpli Better måste anpassas och användas som en app för enkel registrering. Hittills krävs att alla som har utbildats genomför minst en säkerhetsintervju per vecka tills samtalet är en naturlig del av det dagliga arbetet för alla våra anställda.

Informationsmöten

Ambassadörerna kommer att inleda ett informationsmöte i sin organisation som en förlängning av utbildningen. Alla ambassadörerna fick en orange knapp som visade att de är ambassadörer och kontakter för säkerhetssamtalet. Dessa borde vara enkla en-mot-en-konversationer, som du efter lite träning ska vara bekväm att ta initiativet till – och bekvämt med att delta i

I Kynningsrud sätter vi «Säkerhet först!»


Vi pratade lite med säkerhetschef Torkil Kynningsrud och monteringschef i Kynningsrud Prefab, Hallstein Sjøstrøm, om ambassadörskursen.

sikkerhetssjef Torkil Kynningsrud-300x300
Torkil Kynningsrud, sikkerhetssjef konsern
Vem deltar här idag?
Ledare på olika nivåer som kommer att vara ambassadörer för säkerhetssamtalet, dvs personer som kommer att arbeta aktivt i organisationen för att införa denna viktiga konversation i organisationen.

Vad är syftet med att lära sig om beteende på det sätt vi gör här idag?
Säkerhet handlar inte om fina ord, utan om vad vi gör. Det är beteendet som räknas, eller «godkultur», som vi säger i Kynningsrud.

Sikkerhetsambassador - Hallstein Sjøstrøm-300
Hallstein Sjøstrøm, montasjeleder og ambassadør for sikkerhetssamtalen
Du har alla dina tio fingrar intakta trots att du arbetat med platsmontering i över 30 år. Hur har du klarat av det?
Jag tror att vi kan säga både lite tur och mycket fokus. Du måste vara närvarande och tänka på vad du gör när du arbetar på byggarbetsplatserna.

Vad tror du måste göras annorlunda än idag för att undvika skador och olyckor?
Man måste förbereda dig väl innan man börjar jobbet, i startmöten. Och sluta jobba om oväntade saker händer på vägen. 
Hur tror du att säkerhetssamtalet kan göra en skillnad?
Jag tror att det kan göra en skillnad eftersom man måste få säkerhetstänket «under huden». Vi genomför faktiskt redan liknande samtal på byggarbetsplatserna, men inte så systematiskt som för närvarande planeras. Vi måste få pojkarna att tänka säkerhet hela vägen och inte ta genvägar. Idén om säkerhet måste ligga under huden och vara en naturlig del av vardagen.
 
 

Säkerhetsambassadör-Jimmy Lindroth
Säkerhetsambassadör och kranförare Jimmy Lindroth.
Vad tänker du måste göras annorlunda än i dag för att undvika skador och olyckor på arbetsplatsen?

Vi måste bli bättre på att uppdaga potentiella risker och faror som vi stöter på ute på arbetsplatserna. Att inte bara gå förbi och tänka att det är någon annans arbete att sköta om. Inte vara rädda för att såra någons känslor för att gå fram och prata. Du kanske har sett något som de själva missat. Det hela går inte ut på att skälla ut någon som inte har sina glasögon på sig eller klättrar upp och tar risker för att att koppla/lossa mig som kranförare för att spara tid.Det handlar om att få vederbörande att inse vad som skulle kunna hända ifall något skulle gå fel. Att genom ett enkelt säkerhetssamtal få vederbörande att tänka smartare och framförallt säkrare. Alla har vi någon som väntar hemma.

JAG är ansvarig för säkerheten. Inte min chef, inte skyddsombudet, inte platschefen på bygget jag jobbar på, inte gubbarna på den andra firman som är här och jobbar samtidigt. Det är jag som kan göra skillnad. Om alla skulle tänka på det viset skulle många olyckor kunna undvikas.

Hur tror du att säkerhetssamtalet kan vara positivt för säkerheten?
Att regelbundet ha små säkerhetssamtal med mina kollegor och vänner är väldigt viktigt. Många tänker inte på vilka följder en eventuell olycka kan föra med sig. Har man tur är det bara materiella ting som tar skada, har man otur så är det din familj som kommer få det hemskaste samtalet någonsin den dagen och för vad? Att du ville spara 5 minuter på att sätta på dig en fallsele?
En sådan olycka drabbar inte bara dig, tänk på allt lidande du lämnar efter dig.