«Sikkerheten først» i Kynningsrud Nordic Crane

– Å praktisere «Sikkerheten først» er også et lederansvar. Derfor er en av aktivitetene i HMS-uka at lederne skal ut på arbeidsplassene i hele Kynningsrud Nordic Crane AS, forteller sikkerhetssjefen i Kynningsrud Nordic Crane AS, Jan Vegard Heierdal.

– Den gode samtalen om jobbhverdagen, den gode sikkerhetssamtalen og ledelsesinspeksjon er viktige virkemidler i sikkerhetsarbeidet, sier han.

Mange HMS-relaterte aktiviteter

Jan Vegard forteller at «Sikkerheten først» er hovedfokus denne uka. Foruten lederbesøk ute på arbeidsplassene gjennomføres stroppekurs for alle, det settes søkelys på riktig bruk av verneutstyr og økt rapportering av uønskede hendelser.
– Målet er også at veldig mange skal ha gjennomført det nye sikkerhetskurset for bygg og anleggsbransjen, Fareblind, i løpet av uka, hvor den ansatte selv kan iscenesette ulykker i en digital testlab for å lære livreddende regler for å unngå farlige hendelser, sier han.

Digital risikovurdering

Alle sikkerhetssamtaler, ledelsesinspeksjoner og rapportering av uønskede hendelser (RUH) foregår digitalt. Nytt for HMS-uka er ny digital registrering av risikovurdering, som gjennomføres av den enkelte kranføreren for hver jobb som utføres.
– Vi har akkurat lansert en ny og forbedret sjekkliste for risikovurdering i systemet Xago som skal bidra til økt bevisstgjøring rundt risiko knyttet til løfteoperasjoner, forteller sikkerhetssjefen.

Sjekklisten fungerer også som en huskeliste for kranføreren, med tanke på hvilke tiltak som bør og skal settes inn for å redusere risiko, og bidrar i så måte til forbedret kvalitetssikring i arbeidet som utføres.

– Xago er en digital løsning som også erstatter de gamle kjøresedlene på papir, og vi fører både arbeidstimer og lønn i systemet. Dette gjør at både maskinførere og administrasjonen får en mye mer effektiv arbeidshverdag.

Hel Hjem Hele livet

– Å komme hel hjem hver arbeidsdag hele livet er en overordnet målsetting i Kynningsrud, forteller sikkerhetssjef i Kynningsrud, Torkil Kynningsrud.
– HMS-uka er ment som inspirasjon til å ta sikkerheten på alvor, og for å gi et løft i sikkerhetsarbeidet. Vi har gode verktøy for sikkerhet i Kynningsrud, som vi kontinuerlig ønsker å forbedre, forteller han.
– Men til syvende og sist handler det om å gjøre det vi skriver i alle rutinene våre. Da kommer vi hel hjem hele livet, avslutter han.


Til bildene: tirsdag 8. september var sikkerhetssjef Torkil Kynningsrud (Kynningsrud-konsernet), og sikkerhetssjef Jan Vegard Heierdal (Kynningsrud Nordic Crane AS) og informasjonsansvarlig Ann-Christin Folmer på byggeplassbesøk.

Vi besøkte kranførerne Kjell Otto Jørgensen og Asgeir Henden på Skogmo Park på Jessheim, og tok en prat med kranfører Stein Rautajokki på prosjekt i Lillestrøm.

Asgeir Henden Kjell Otto Jørgensen Stein Rautajokki

 

Comments are closed.