Lange vegger av spunt og 25 000 m betongpelerLange vegger av spunt og 25 000 m betongpeler

Lange vegger av spunt og 25 000 m betongpeler

Grunnarbeider på Lillestrøm utføres igjen av Kynningsrud Fundamentering