Kynningsrud støttet studenters brobyggingKynningsrud støttet studenters brobyggingKynningsrud støttet studenters brobyggingKynningsrud støttet studenters brobygging

Kynningsrud støttet studenters brobygging

Studentene ved Innovasjon og Prosjektledelse bygget broer som prosjektoppgave