HMS-uke: Sikkerheten først!

HMS-uke: Sikkerheten først!

Kynningsrud Prefab går nå inn i sin årlige HMS-uke sammen med Kynningsrud Nordic Crane