Prefab leverer bæresystem i betong til fire skoler

De opptil fire skolene som skal bygges i løpet av de neste årene er en anskaffelse som Byggdialog har vunnet av Gøteborgs by. I anskaffelsen er Kynningsrud Prefab en strategisk partner med ansvar for konstruksjon, produksjon og montering av rammene.
– Vi har lang erfaring med skolebygging, understreker Appelberg. At vi har fått en så sterk rolle, ser vi som en erkjennelse av hvor viktig valget av fundamentene i byggeprosjekter av denne typen er. Det er vi veldig stolte av.

Redusert miljøpåvirkning med lokal produksjon

Først ut er Skytteskolan på Marknadsgatan med byggestart i 2019. Rammene skal produseres i Kynningsrud Prefabs fabrikk i Uddevalla. Nærheten til Gøteborg er en stor fordel fra et bærekraftighetssynspunkt, da det reduserer miljøbelastningen forbundet med transport av de tunge bygningselementene.

Flere miljøgevinster

At Kynningsrud Prefab bare har brukt knust stein i mer enn ti år, er også en miljøgevinst. Av miljømessige årsaker har selskapet valgt bort naturlig grus da det spiller en viktig rolle når økosystemet renser vann. I all betongproduksjon på Uddevalla-anlegget resirkuleres slamvannet. I tillegg bruker Kynningsrud alternative bindemidler i sementproduksjonen for å redusere karbondioksidutslipp.
– I tillegg bidrar selve betongbygningene til lavere oppvarmingskostnader, forklarer Carl-Johan Appelberg.
Siden betongen har evnen til å lagre varme, kuttes de dyre energitoppene i løpet av de kaldeste vinterdager. Det motsatte gjelder på sommertid. Da reduserer betongkonstruksjonen behovet for kjøling.

Comments are closed.