God planlegging reduserer risikoGod planlegging reduserer risikoGod planlegging reduserer risiko

God planlegging reduserer risiko

Arbeid i høyden er en kilde til mange ulykker. God planlegging kan redusere risiko.