Kynningsrud Prefab vant prisen Årets Betongelementfabrikk 2017!

Det var tre stolte og fornøyde representanter fra Kynningsrud Prefab som var til stede og kunne motta æresbevisningen som BEF deler ut hvert år. Daglig leder Pål A. Sanne, prosjektsjef Asle Ruud og konstruksjonssjef Ståle Solberg var til stede under festmiddagen og tok imot prisen.

– Dette er en utrolig gledelig overraskelse! Det er godt å se at bransjen følger nøye med på hva som skjer, og at satsingen mot det ytre miljøet som vi har gjennomført til nå og forsetter å holde fokus på verdsettes, sier daglig leder Pål A. Sanne.

– Vi har akkurat mottatt beviset på at vi jobber seriøst med å beskytte vårt ytre miljø, nemlig ISO 14001-sertifikatet, sier han.

– Det jobbes godt og fremtidsrettet i Kynningsrud Prefab. Jeg er spesielt fornøyd med at Kynningsrud Prefab til tross for sterk vekst har klart å holde fokus på kvalitet, kundetilfredshet og miljøytelser, uttaler konsernsjef Pål Kynningsrud.

Årets betongelementfabrikk

Årets betongelementfabrikk 2017! F.v. prosjektsjef Asle Ruud, divisjonsleder Pål A. Sanne og konstruksjonssjef Ståle Solberg tok imot prisen 25. januar.

Æresbevisning

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av BEFs tilsluttede fabrikker siden 1994, i år tildeles den for tjuefemte gang. Juryen legger vekt på følgende kriterier i sin vurdering;

• Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid
• Innovasjon og kunnskapsvekst
• Motiverer og rekrutterer
• Endringsevne og skaperkraft
• Fremmer bransjen og industriell bygging
• Samfunnsansvar

ÅRETS BETONGELEMENTFABRIKK 2017

For året 2017 ønsker juryen å fremheve en bedrift som har gjort en særlig innsats på miljøområdet, miljø er kanskje det viktigste suksesskriteriet for bedriftene som skal konkurrere om oppdragene i fremtiden. Juryen ønsket å finne en bedrift som ser fremover og treffer tiltak som gjør bedriften mer robust i det å møte markedets forventninger til en miljøbevisst betongelementprodusent.

Årets betongelementfabrikk har vokst mye de siste ti årene, og til tross for den sterke veksten har man klart å holde fokuset på kvalitet, kundetilfredshet og miljøytelser. Produktene som leveres fra fabrikken har bidratt til å bygge en sterk merkevare for flere virksomhetsområder. Miljøsatsingen her resultert i at man har et effektivt system for gjenvinning og gjenbruk av (avfallsfraksjoner) vrak, slam og spillvann.

Fabrikken har innført nye styringssystemer som bidrar til et aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid, man har investert i produksjonsutstyr som bidrar til å forbedre miljøprofilen. Fabrikken har etablert et hospiteringssystem som gjør at den enkelte medarbeideren får en mer helhetlig forståelse av produksjonen, dette tiltaket bidrar også til et bedre miljø og lavt sykefravær.

Bedriftens er i kontinuerlig utvikling blant annet ved at man tilbyr nye produkter som slipte fasader, vegger med grafisk design og andre fasadeuttrykk. Bedriften har et tett samarbeid med lokalt næringsliv og høgskolene. Studenter får interessante prosjektoppgaver og deltar i ekskursjoner til fabrikken der de får lære om industriell bygging. Juryen vil spesielt fremheve arbeidet bedriften har gjort for å dokumentere betongelementbygg i et livsløpsperspektiv. Bedriften deltar i et stort boligprosjekt der man benytter gjennomtenkte smarte miljøtiltak for å redusere klimagassutslippene i et livsløpsperspektiv. Målet med prosjektet er å føre opp det mest miljøvennlige boligbygget, der betongelementer ble valgt i konkurranse med alle andre hovedmaterialer. Dette har etter juryens vurdering stor betydning for betongelementbransjen i Norge og Sverige, bedriften bidrar til at hele bransjen får et bedre miljøomdømme ved å være del av VIVA prosjektet.

Mer om prisen og prisutdelingen kan du lese her (bygg.no)

 

Leave A Comment