Kynningsrud Fundamentering rykker videre i BjørvikaKynningsrud Fundamentering rykker videre i Bjørvika

Kynningsrud Fundamentering rykker videre i Bjørvika

Boligprosjekt "Vannkunsten" skal stå klart allerede 2020