Prefab har allmøte på Halden BryggePrefab har allmøte på Halden BryggePrefab har allmøte på Halden BryggePrefab har allmøte på Halden BryggePrefab har allmøte på Halden Brygge

Prefab har allmøte på Halden Brygge

Samhold, highlights fra 2016 og blikket framover