Fundamentering med to nye prosjekter i DrammenFundamentering med to nye prosjekter i Drammen

Fundamentering med to nye prosjekter i Drammen

Bygging av boligprosjektene Bragerneskvartalet og Engene 100 starter opp.