Arbetsmiljön säkras genom skyddsombudenArbetsmiljön säkras genom skyddsombuden

Arbetsmiljön säkras genom skyddsombuden

Prefab har tre skyddsombud i fabriken