Fundamenterer stort P-anleggFundamenterer stort P-anleggFundamenterer stort P-anlegg

Fundamenterer stort P-anlegg

Under torvet, midt i Kristiansand, bygges 450 nye p-plasser