En vecka med extra fokus på HMS

Alla avdelningar på företagen har varje dag ett speciellt TEMA och parallellt med dagens speciella fokus hålls Hjärt-lung-räddningskurs för samtlig personal.

Det är första gången vi anordnar HMS-vecka på Kynningsrud Prefab och varje avdelning har ansvar för att forma de givna temana till sin verksamhet, så att alla olika avdelningar får ut så mycket som möjligt utav veckan.

Ordning och reda – viktigt för god HMS

Det övergripande temat för hela veckan är ordning och reda och berörd personal får uppdatering i hur lyft görs på säkrast sätt m.m.

Veckan flöt på väldigt bra och alla avdelningar tog sitt ansvar för att skapa en säkrare arbetsplats.

– Vi har fått flera förslag från personalen på hur vi kan fortsätta engagera inom HMS, vilket är väldigt roligt, säger Lena Larsson, HMS-samordnare på Kynningsrud Prefab AB.

Först HMS!

Leave A Comment