Ny bransjestandard for avsperring av råbyggNy bransjestandard for avsperring av råbygg

Ny bransjestandard for avsperring av råbygg

Kynningsrud Prefab jobber for å oppnå ny standard.