HMS er gøy!HMS er gøy!HMS er gøy!

HMS er gøy!

Nesten 100 deltok på årets HMS-seminar med temaet "HMS er gøy!"