Miljö och säkerhet på tapeten

Under vecka 14 startade Kynningsrud Prefab AB en av flera kursverksamheter som är planerade för 2014. Först ut var de många nyanställda som fick uppdaterade kunskaper i miljö och säkerhet.

Fokus montage

Under de senaste åren har Kynningsrud Prefab AB växt från tre anställda montörer till 17. Det är otroligt roligt att vi har haft möjlighet att växa som vi har gjort! Då de mobila byggarbetsplatserna rent statistiskt i Sverige är inblandade i många arbetsplatsolyckor vill Kynningsrud Prefab AB sätta extra fokus på säkerheten i våra nya montagelag.

Extra starkt tryck lades vid uttrycket ”Först HMS!”, som säger att arbetsmiljön och säkerhetstänkandet måste komma i första rummet. Det är i mångt om mycket arbetstagaren själv som påverkar sin vardag. Varje stund är ett möjligt skadetillfälle och vi väljer oftast själva att ta besluten som kan vara avgörande för om en olycka inträffar eller inte.

Säkerhetshandboken

Säkerhetshandboken är ett steg mot ett ökat säkerhetstänk hos den enskilde. Det är en bok i fickformat som skall finnas nära den enskilde anställde, och han eller hon ska när som helst kunna hitta svaren på frågor kring företaget Kynningsrud och vilka säkerhetsregler som gäller. Varje bok kvitteras av den anställde och denne får på så sätt ett ökat ansvar att ta del och använda sig av innehållet i boken.
Utbildningarna kommer nu att fortsätta och samtliga anställda skall under 2014 varit deltagare.

Leave A Comment