Sikring ved lossing av semitrailereSikring ved lossing av semitrailereSikring ved lossing av semitrailere

Sikring ved lossing av semitrailere

Stillas bygges på begge sider av semitrailer for å sikre folk som arbeider i høyden