Kjøper mer av Kasen i Uddevalla

Dette er et steg i riktig retning med tanke på framtidige investeringer og utvikling av eiendomsselskapet Kynningsrud Kasen AB og for Kynningsrud Prefab AB, som har fabrikk på området.

 

Leave A Comment