Kynningsrud Kran och NCWind lyfter broelement för vägbro

I Göteborg byggs en fyrfältig vägbro mellan E45 och E20 för att öka framkomligheten på E6. Kynningsrud Kran och Nordic Crane Wind (NCWind) är med vid bygget av Partilhallslänken, som vägbron vid Ånäsmotet i Göteborg heter.

Partihallsförbindelsen, som den även kallas, kommer att bli en fyrfältig vägbro som ska länka samman E45 och E20 när den blir färdigställd. Tanken är att belastningen på moten runt omkring ska minskas och att framkomligheten på E6:an ska förbättras med den nya förbindelsen. Kynningsrud Kran har till och från under det senaste året haft flertalet kranar i arbete vid Ånäsmotet och kommer så att ha, ända tills projektet är klart.

Brosektioner skulle på plats
Under ett par snöiga dagar i mitten av februari var det dags för vår 600-tonare att transporteras dit för lyft. Nordic Crane Winds Clabbe Petersson, Ola Westerling, Mats Andersson och Mikael Böhnke samt Kynningsrud Krans Bosse Thunberg och Ulf Larsson arbetade under detta, rätt stora uppdrag. Arbetet bestod i att tre stycken brosektioner till den nya vägbron skulle lyftas på plats, där den tyngsta sektionen vägde 150 ton och var 70 meter lång.

Flera dagars etablering
Kranen med last och motvikter hade en sammanlagd vikt på 700 ton, så noggrann planering av underlaget som kranen riggades på krävdes. Etableringen i sig tog hela fyra dagar. Plåt, stockmattor och balkar lades ut för att marken under skulle klara den extrema belastningen, och bara det arbetet var en stor operation.

Positiva killar
Lyften av brosektionerna gick fint, även fast väderförhållandena kunde varit bättre med mindre blåst och snö. Kynningsrud Krans Kenth Möller, som är involverad i projektet, säger att killarna skötte sig utmärkt och var mycket positiva när de jobbade, vilket alltid är värdefullt och roligt.
Helgen efter detta arbete utfördes, hade Nordic Crane Group även en av våra 500-tonare i arbete vid Partihallslänken. Jobbet då bestod i att tre passbitar, som ingår i bygget av vägbron skulle på plats.
Hela Partihallsförbindelsen beräknas vara klar i slutet av 2011.

Leave A Comment