Fagprøve i Kran- og løftefaget – Kynningsrud Kran først ute

Kynningsrud Kran er først ute med tilrettelegging for fagprøve i Kran- og løftefaget. I løpet av våren 2010 blir fem personer meldt opp for å ta fagbrev i dette faget.

Våre mobilkranførere Morten Thoresen, Øystein Thomassen, Jon Andre Karlsen, Atle Øvrevåge  og Vidar Sandhaug har gått gjennom læreplanen i kran- og løfteoperasjonsfaget VG3 / opplæring i bedrift.

Vi er den første bedriften som har fått tilrettelagt for dette på Østlandsområdet, noe vi er veldig fornøyde med, forteller HMS-leder Arnfinn Mathisen. Yrkestittelen etter bestått prøve er Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.

Vi ønsker dem lykke til!

Leave A Comment