Nu reser Kynningsrud Kran Vindpark Vänern

Efter långa förberedelser är vi nu ute med en av våra 600-tons Terex Demag CC 2800-1 på Vänern, och vi har börjat lyfta torndelar till sjöss. Vindpark Vänern är den första insjöbaserade Vindparken i Sverige.

Kranen är placerad på M/S Westwind, som specialanpassats för detta unika uppdrag. Kranen är riggad med superlift och 108 meter bom. De tyngsta lyften utgörs av nacellerna, som väger 120 ton st.

Vindpark Vänern
Vindpark Vänern är den första insjöbaserade Vindparken i Sverige och kommer till sin helhet att bestå av 10 st ca 140 meter höga verk placerade på Gässlingegrunden i norra Vänern. Den skall förse 26 000 hushåll med grön energi och beräknas minska koldioxidutsläppen i Norden med 84 000 ton per år.

Kynningsrud har varit på plats med mindre kranar sedan förra vintern. På land har vi utfört lyft av betongringar till fundamenten. Från pråmar har vi sedan lyft betongringarna på plats vid byggandet av fundamenten. Och nu är det dags att sätta själva vindkraftverken.

Byggnationen kommer att pågå i etapper under sommaren och skall vara klar vecka 44.

Leave A Comment